Tomas Ljungberg är född i början av 1950-talet. Han är utbildad läkare och gick sin forskarutbildning vid Karolinska institutet i Stockholm. Han är docent i farmakologi vid samma institut och har genomgått en steg 1 utbildning i kognitiv psykoterapi. Som läkare har han arbetat inom barn- och vuxenpsykiatri och som forskare har han arbetat med neurovetenskaplig och etologisk forskning, bland annat med apor. Han har också arbetat med forskning på förskolebarns konflikthantering och med barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Under 6 år var han föreståndare för Centrum för Klinisk Forskning i landstinget Sörmland och var då också adjungerad professor vid Uppsala universitet. I mer än 15 år var han ledamot av läkemedelskommittén i landstinget Sörmland och han satt under många år med i fakultetsnämnden vid Mälardalens Högskola. Han har också varit ordförande för Uppsala-Örebro-regionens forskningsråd. Han arbetar för närvarande bland annat med forsknings- och utvecklingsfrågor inom psykiatrin i Region Sörmland. Han har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar, kapitel i vetenskapliga böcker samt flera böcker.

Ett av hans främsta fritidsintressen är att resa och han har bland annat gjort många resor i olika delar av Saharaöknen. Det är under sina resor som han hittat inspiration och fått betydelsefulla uppslag som han kunnat använda när han utvecklat det alternativa synsättet på människans psykiska fungerande.