Exiris Förlag och Konsult AB är ett företag som specialiserat sig på att presentera det alternativa perspektiv som utvecklats av Tomas Ljungberg. På hemsidan kan man hitta en kortfattad beskrivning av vad det alternativa perspektivet innebär och de böcker han har skrivit.

Tomas Ljungberg är ofta ute och föreläser om det alternativa perspektivet och anlitas också som konsult i frågor som gäller praktiska tillämpningar av synsättet. På hemsidan finns därför också information om sådana övriga tjänster och uppdrag som Exiris FoKAB kan hjälpa till med.

Författaren blir ofta kontaktad av personer som läst hans böcker och som har frågor och kommentarer på innehållet. Några av de viktigaste diskussionsämnena redovisas mot slutet under fliken "Det alternativa perspektivet".

Har ni frågor eller kommentarer är det bara att ni kontaktar oss, t.ex. via kontaktformuläret som ligger sist i fliken Om Oss.

 

Läs mer om våra böcker nedan. De kan beställas via vanliga bokhandeln. Vid köp om flera ex samtidigt kan Exiris FoKAB lämna rabatt. Kontakta oss för prisuppgifter i sådana fall.

Information om våra böcker

MÄNNISKAN, KULTUREN OCH EVOLUTIONEN - ett alternativt perspektiv

MÄNNISKAN, KULTUREN OCH EVOLUTIONEN - ett alternativt perspektiv. Tomas Ljungberg, 2012 - reviderad nyutgåva (ISBN 978-91-971514-4-3). Denna klassiska bok finns nu i en reviderad och uppdaterad nyutgåva. Den är på 480 sidor.

      

****************************************

MIN VÄG TILL DEN URSPRUNGLIGA ORDNINGEN

MIN VÄG TILL DEN URSPRUNGLIGA ORDNINGEN. I sin tidigare bok, "Människan, kulturen och evolutionen - ett alternativt perspektiv", beskrevs den historiska process som legat bakom att människan i det moderna västerländska samhället varit tvungen att lämna det ursprungliga psykiska fungerande som vi alla egentligen är födda till att fungera i enlighet med. Boken är vetenskaplig till sitt innehåll och beskriver i ett utifrån perspektiv varför det blivit som det blivit. I sin nya bok beskriver författaren samma fenomen men visar att myntet även har en annan sida. Boken är skriven utifrån ett personligt perspektiv och författaren beskriver sitt eget liv och vad det var för omständigheter som ledde till han kunde utveckla det alternativa perspektivet. Boken är skriven så att kunskapen som förmedlas - vägen som författaren själv använde - går att använda som en hjälp för den som själv önskar göra en motsvarande resa i sitt eget liv - för att återfinna den ursprungliga ordningen inom sig själv. Den är på 440 sidor.

    

*****************************************

VAD ÄR NATURLIGT FÖR MITT BARN?

VAD ÄR NATURLIGT FÖR MITT BARN? En introduktion till hur man som förälder kan ta hand om sitt barn på ett mer naturligt och biologiskt ursprungligt sätt. Tomas Ljungberg, 2012 (reviderad nyutgåva; ISBN 978-91-971514-3-6). Häftet är på 64 sidor.

     


****************************************

SJÖMANNEN SOM GICK GENOM VÄGGEN

SJÖMANNEN SOM GICK GENOM VÄGGEN - om människans exceptionella upplevelser. Tomas Ljungberg och Björn Wrangsjö, 2018 (ISBN 978-91-87852-60-2; 288 sidor). Detta är Tomas Ljungbergs senaste bok och den är skriven tillsammans med barnpsykiatrikern och forskaren Björn Wrangsjö. Den är utgiven i samarbete med Dualis Förlag i Ludvika. Ytterligare information om boken finns att ladda ner här.

   

© Copyright Exiris Förlag och Konsult AB