Aktuell forskning om AD/HD

Här kommer att beskrivas exempel på aktuell forskning inom området AD/HD. Både vetenskapliga artiklar och rapporter från konferenser kommer att finnas här. Sidan är under uppbyggnad